top of page

2.5 Nevědomostí je, když ...


Nevědomostí je, když pomíjivé získává větší váhu než to věčné a trvalý klid je nahrazován krátkodobým potěšením, když nečisté je uctíváno jako posvátné a nevinné je zesměšňováno, když nespokojenost vede k honbě za úspěchem a vlastní štěstí má přednost před společným blahobytím, když důležitost vyžene pravé já a přirozená podstata bytí už nikoho nezajímá.


Nevědomost, avidyá, je první z pěti příčin utrpení (dalšími je vlastní důležitost (sútra 2.6), touha (2.7), strach (2.8) a lpění (2.9), které Pataňdžali zmiňuje v druhé kapitole Jógasúter. V čím větší nevědomosti žijeme, tím méně jsme schopni rozlišit skutečnost od iluze. Vše se zdá být složité, jsme zahlcováni nepřehlednými informacemi, až se v tom chaosu nadobro ztrácíme. Hromadíme jednu věc za druhou a přehlížíme to podstatné.


Bezmyšlenkovitě přijímáme, co je nám nabízeno, často stačí, že je to pro nás zdánlivě nějak výhodné. Přitom si neuvědomujeme, jak nás nevědomost omezuje, co všechno nakonec z nepozornosti a naší pohodlnosti obětujeme. Přestaneme vnímat souvislosti, uctíváme slepě opačné hodnoty, protože to tak dělá každý.अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ २.५॥

anitya-aśuci-duḥkha-anātmasu nitya-śuci-sukha-ātma-khyāti(ḥ)r-avidyā ॥ 2.5

Nevěčné (jako) věčné, nečisté (jako) čisté, neštěstí (jako) štěstí, nepodstatné (jako) podstatné, (tak) nesprávné hodnoty) uznává nevědomost. Nevědomostí je, když pomíjivé získává větší váhu než to věčné a trvalý klid je nahrazován krátkodobým potěšením, když nečisté je uctíváno jako posvátné a nevinné je zesměšňováno, když nespokojenost vede k honbě za úspěchem a vlastní štěstí má přednost před společným blahobytím, když důležitost vyžene pravé já a přirozená podstata bytí už nikoho nezajímá.Nevědomost je živena klamem (sútra 1.8) a domněnkami (1.9). To jsou dvě z pěti pobídek, které nám brání v pozornosti. Klam je nám předkládán, aby upravil skutečnost do líbivé podoby, často ji dokonce zcela překroutí. Domněnka už nemá se skutečností vůbec nic společného, ale častým opakováním získává na důležitosti a může se stát všeobecně uznávanou pravdou.


Slovíčka níže dokazují, jaký rozměr slova v sanskrtu mohou mít. Pokud bychom je chtěli překládat pouze jedním českým výrazem jako opozita nitya věčný - anitya nevěčný, śuci čistý - aśuci nečistý, sukha štěstí - duḥkha neštěstí a ātman přirozenost - anātman ego, jejich hloubka by vůbec nevyzněla. Sanskrtská slovíčka v sobě mohou obsahovat mnoho úrovní a významů a je potřeba je předkládat s ohledem na celý kontext.


__________

अनित्य / नित्य a-/nitya - ne-/věčný, pomíjivý/trvalý, krátkodobý/dlouhodobý, अशुचि / शुचि a-/śuci - ne-/čistý, ne-/posvátný, vinný/nevinný, दुःख- (n) / सुख- (n) duḥkha/ sukha - ne-/štěstí, ne-/spokojenost, ne-/úspěch, अनात्मन् (m) / आत्मन् (m) an-/ātman / anātman, anātmasu (Lok.Pl.) ne-/přirozenost, ne-/podstata, důležitost/být sám sebou, ख्याति- (f) khyāti - uznávat, uctívat, pojmenovat, nazývat, अविद्या- (f) avidyā - nevědomost
Kommentare


bottom of page