top of page

1.12 Pozornost pobídkám nepodléhá, pokud na nich neulpí a opětovně se vrací k podstatě.


Pozornost je jako takový neviditelný sval, který nám může být oporou v jakékoliv životní situaci. Umožňuje totiž rozlišit iluzi od podstaty. Udržuje náš vnitřní klid, i když jsme

v pohybu. V pozornosti totiž můžeme setrvávat při jakékoliv činnosti, není třeba sedět hodiny v meditacích.अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १.१२॥

abhyāsa-vairāgyābhyāṃ tan(t)-nirodhaḥ ॥ 1.12॥ Opětovným navracením se (k podstatě) a neulpíváním (na pobídkách) (lze dospět)

k nepodléhání. Pozornost pobídkám nepodléhá, pokud na nich neulpí a opětovně se vrací k podstatě.Slovo abhyāsa vyjadřuje, že se něco děje opakovaně. Pokud si ho rozložíme na abhi- (směrem k) a -ās (sedět, pozice, usazení se), můžeme ho přeložit jako opětovné navracení se k podstatě, ke své přirozenosti, k tomu, co je tady a teď.


Slovo vairāgya vyjadřuje lhostejnost, nezájem, neulpívání. To znamená, že naše jednání neovlivní jakákoliv touha nebo emoce (rága) vyvolaná pobídkou.


Toto jsou dva předpoklady toho, že pobídkám nepodlehneme, nirodha. Přestože pobídky zaznamenáme, neulpíme na nich a soustavně vracíme naší pozornost zpět. To vyžaduje jistou odhodlanost, ale jen tak si vytrénujeme ten neviditelný sval, který posiluje naší vnitřní sílu. Ta nám pak pomáhá ustát i ty nejnáročnější situace. Naučíme se totiž rozlišovat, co je pro nás v životě podstatné a co není.


__________ अभ्यास- (m) abhyāsa - opětovný návrat k přirozené podstatě, soustavný návrat k opravdovosti, opakování, वैराग्य- (n) vairāgya / vairāgyābhyāṃ (Instr.Duál) - neulpívání, lhostejnost, nezájem, odpoutání se od touhy, तत् tat - toto, निरोध- (m) nirodha - nepodlehnutí, nenechat se ovládnout, nepřipustit
Comments


bottom of page