top of page

1.12 Pozornost pobídkám nepodléhá, pokud na nich neulpí a opětovně se vrací k podstatě.


Pozornost je jako takový neviditelný sval, který nám může být oporou v jakékoliv situaci. Umožňuje totiž rozlišit iluzi od podstaty. Dovoluje zachovat klid, i když jsme v pohybu. V pozornosti můžeme setrvávat při jakékoliv činnosti v běžném životě, není třeba sedět hodiny v meditacích.अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १.१२॥

abhyāsa-vairāgyābhyāṃ tan(t)-nirodhaḥ ॥ 1.12॥ Opětovným navracením se (k podstatě) a neulpíváním (na pobídkách) (lze dospět)

k nepodléhání. Pozornost pobídkám nepodléhá, pokud na nich neulpí a opětovně se vrací k podstatě.Slovo abhyāsa vyjadřuje, že se něco děje opakovaně. Pokud si ho rozložíme na abhi- (směrem k) a -ās (sedět, pozice, usazení se), můžeme ho přeložit jako opětovné navracení se k podstatě, k tomu, co je tady a teď, k soustavnému pobývání ve své přirozenosti.


Slovo vairāgya vyjadřuje lhostejnost, nezájem, neulpívání. To znamená, že naše jednání neovlivní jakákoliv touha nebo emoce (rága) vyvolaná podlehnutím pobídce.


Toto jsou dva předpoklady toho, že pobídkám nepodlehneme, nirodha. Přestože pobídky zaznamenáme, neulpíváme na nich a soustavně vracíme naší pozornost zpět. To vyžaduje jistou odhodlanost, ale jen tak si vytrénujeme ten neviditelný sval, který posiluje naší vnitřní sílu, díky které dokážeme ustát i ty nejnáročnější situace. Budeme totiž umět rozlišit, co je pro nás v životě opravdu podstatné.


__________ abhyāsa - opětovný návrat k přirozené podstatě, soustavný návrat k opravdovosti, opakování, vairāgya / vairāgyābhyāṃ - neulpívání, lhostejnost, nezájem, odpoutání se od touhy, tat - toto, nirodha - nepodlehnutí, nenechat se ovládnout, nepřipustit
bottom of page