top of page

zvuk | tibetské mísy

Dovol si ZASTAVIT SE.

Zavři oči a naslouchej.
Nic se od tebe neočekává.
Ani ty nic neočekávej.

Pomalu odkládáš vše nepodstatné.

Opouštíš iluze. Odpouštíš. Staré vzorce se rozpouští.  

Prostor přestává mít hranice. Čas už tě nezajímá.

Je jen TADY a TEĎ.

 

Zvuk a vibrace tibetských mís přináší ÚLEVU NA TĚLE I DUŠI
Přináší POCIT KLIDU a
sílu, být sám sebou a ustát dnešní uspěchanou dobu.

Black and White Abstract Texture

planety | astrologie


V momentě prvního nádechu se do nás otiskne celý vesmír a načrtne základní ESENCI NAŠÍ BYTOSTI.
Nejde však 
o osud. Kam bude náš život směřovat, o tom rozhodujeme jen my sami svým každodenním jednáním.

Jednáme ale pokaždé V SOULADU SAMI SE SEBOU? Se svým potenciálem? Nebo se spíše necháme ovlivňovat očekáváním druhých lidí? 
V průběhu života se v tom můžeme tak trochu ztratit. Najednou nám to neladí, nevíme, kudy dál.

V takové situaci nám může napovědět astrologie.
Umí totiž 
nahlédnout naše bytí z vyšší perspektivy a popsat naše životní témata mnohem jasněji,
než jak je právě prožíváme. 
Astrologie nám tak může znovu připomenout, KDO DOOPRAVDY JSME.

sanskrt_cb_edited.jpg

 

nebeklíč | sanskrt

Sanskrt je starodávný jazyk, který odemyká zapomenuté obzory, připomíná DUCHOVNÍ ROZMĚR všech bytostí a jejich původní moudrost.

MOUDROST, která se bohužel vytrácí. Zapomínáme totiž chápat v souvislostech a vnímat VEŠKERÉ BYTÍ JAKO JEDEN CELEK.

Proto se dnes sanskrt tak těžko překládá a možná proto jsme ho prohlásili za mrtvý jazyk. 
 

Je to ale velmi ŽIVÝ JAZYK. Jeho studium prohlubuje naše vnímání, zklidňuje naši rozptýlenou mysl a OTVÍRÁ NOVÉ DIMENZE. 
Vrací nás k pozornosti, k podstatě a může se stát nekonečnou meditací o smyslu našeho bytí.

bytí | jóga

Jóga je způsob bytí. 
Jóga je o PLNÉ POZORNOSTI a VNÍMÁNÍ SKUTEČNOSTI TAKOVÉ, JAKÁ JE
.

Jedině tak zůstáváme u podstaty, v naší opravdovosti. Jsme vyrovnaní, jsme spokojeni s tím, co je tady a teď. 
 

Pokud jsme však nepozorní, vstupují do našeho vnímání myšlenky a skutečnost zkreslí.

Už nevnímáme to, co doopravdy je, ale to, po čem toužíme, čeho se bojíme, rodí se důležitost. 

Přestáváme být sami sebou, nic nás trvale neuspokojí, prožíváme věčný neklid.
Potřebujeme stále někam směřovat, něco poměřovat, něčeho dosahovat nebo
stále něco nového vlastnit.

Z toho marnivého kolotoče lze však kdykoliv vystoupit.

Stačí jen opět kultivovat svoji pozornost, která nás udržuje v přítomném okamžiku,
V SOULADU SE SEBOU SAMÝMS OSTATNÍMI I S TÍM, CO NÁS PŘESAHUJE.

To je VYROVNANÉ BYTÍ V JEDNOTĚ.

To je nejvyšší moudrost. 

To je opravdová jóga.


Inspirováno Pataňdžaliho Jóga sútrami, Jiddu Krishnamurtim, pobytem ve tmě a životem.

 

img025_jpg_maly_edited_edited.jpg

eva šafránková

Tibetské mísy mě učí NASLOUCHAT a vracet se do přítomného okamžiku.

Astrologie mě učí POZOROVAT a dívat se na věci z nadhledu.

Sanskrt mě učí, že TO podstatné je neměřitelné, a že VŠE je JEDNO.

  • Facebook

776 072 451

  • YouTube
bottom of page