top of page

zvuk  |  planety |  nebeklíč  |  bytí

co dělám

zvuk | tibetské mísy

Dovol si zastavit se.

Zavři oči. Sleduj ten zvuk. 
Nic se od tebe neočekává. Ani ty nic neočekávej.
Nasloucháš.

Pomalu odkládáš vše nepodstatné.

Opouštíš iluze. Odpouštíš. Staré vzorce se rozpouští.  

Hranice přestávají existovat. Čas už nikoho nezajímá.

Vnímáš božský klid, svobodu a radost z přítomného okamžiku.
 

 

 

Zvuk a vibrace tibetských mís uvolňují napětí a zmírňují bolest.
Také nám připomínají,
kým doopravdy jsme a co je v životě podstatné. 

Slova jsou zbytečná, stačí jen opravdově naslouchat.
Naslouchat sám sobě.

Protože TO, co hledáme stále někde venku, TO je ukryté v nás. 

Black and White Abstract Texture

planety | astrologie

V momentě prvního nádechu se do nás otiskne celý vesmír a načrtne základní esenci naší bytosti.

Postavení planet však neurčuje náš osud. Osud totiž neexistuje.

Každý z nás ale dostává do vínku určité dary a zkoušky, které prověřují sílu našeho ducha.

Jak s tím naložíme, o tom rozhodujeme jen my sami, a to svým každodenním jednáním.

Jednáme ale pokaždé v souladu sami se sebou?

Nebo se spíše necháme ovlivňovat očekáváním druhých lidí? 

Může se snadno stát, že se v tom nadobro ztratíme a nevíme, kudy dál.

Astrologie pak umí nahlédnout naše bytí z trochu vyšší perspektivy a uvidět naše životní situace jasněji.

 

nebeklíč | sanskrt

Sanskrt je starodávný jazyk, který odemyká zapomenuté obzory,

připomíná duchovní rozměr všech bytostí a jejich původní moudrost.

Naše rozptýlená mysl však ztrácí schopnost, vnímat různé úrovně a souvislosti našeho bytí jako jeden celek. 

Zřejmě proto se sanskrt tak těžko překládá a možná proto jsme ho prohlásili za mrtvý jazyk. 

To je ale velká škoda. Sanskrt je totiž velmi živý jazyk.
Vrací nás k pozornosti, do přítomného okamžiku a k podstatě. 

Recitace v sanskrtu navíc tvoří vibrace, které umí ladit prostor v nás i kolem nás.

bytí | jóga

Jóga je způsob bytí. 
Jóga je o plné POZORNOSTI a vnímání skutečnosti takové, jaká je.

Jedině tak zůstáváme u podstaty, v opravdovosti. Jsme vyrovnaní, jsme spokojeni s tím, co je TADY a TEĎ. 
 

Pokud jsme však nepozorní, vstupují do našeho vnímání myšlenky a skutečnost zkreslí.

Už nevnímáme to, co doopravdy je, ale to, po čem toužíme, čeho se bojíme, vzniká ego. 

Nastupuje neklid a věčná neuspokojivost. Potřebujeme stále někam směřovat, něco poměřovat, něčeho dosahovat.

Z toho marnivého kolotoče lze však kdykoliv vystoupit.

Stačí jen opět kultivovat svoji pozornost, která nás udržuje v přítomném okamžiku, v souladu se sebou i s celkem.

To je vyrovnané bytí v JEDNOTĚ.

To je nejvyšší moudrost. 

To je opravdová jóga.

Jóga jen jen JEDNA.


Inspirováno Pataňdžaliho Jóga sútrami, Jiddu Krishnamurtim, pobytem ve tmě a životem.

 

galerie
kontak

eva šafránková

Tibetské mísy mě učí naslouchat a vracet se do přítomného okamžiku.

Astrologie mě učí pozorovat a dívat se na věci z nadhledu.

Sanskrt mě učí, že TO podstatné je neměřitelné a že VŠE je JEDNO.  
 

děkuji, ozvu se :)

bottom of page