top of page

zvuk | tibetské mísy

Dovol si ZASTAVIT SE.

Zavři oči a naslouchej.
Nic se od tebe neočekává.
Ani ty nic neočekávej.

Pomalu odkládáš vše nepodstatné.

Opouštíš iluze. Odpouštíš. Staré vzorce se rozpouští.  

Prostor přestává mít hranice. Čas už tě nezajímá.

Je jen TADY a TEĎ.

 

Zvuk a vibrace tibetských mís přináší ÚLEVU NA TĚLE I DUŠI
Přináší POCIT KLIDU, který nám dává sílu,
být sám sebou a ustát dnešní uspěchanou dobu.

Black and White Abstract Texture

planety | astrologie


V momentě prvního nádechu se do nás otiskne celý vesmír a načrtne základní ESENCI NAŠÍ BYTOSTI.
Nejde však
 o osud. Kam bude náš život směřovat, o tom rozhodujeme jen my sami svým každodenním jednáním.

Jednáme ale pokaždé V SOULADU SAMI SE SEBOU? Nebo se spíše necháme ovlivňovat očekáváním druhých lidí? 
V průběhu života se v tom můžeme tak trochu ztratit. Najednou nám to neladí, nevíme, kudy dál.

​Astrologie umí nahlédnout naše bytí z vyšší perspektivy a popsat naše životní témata a situace mnohem jasněji, než jak je prožíváme. 

sanskrt_cb_edited.jpg

 

nebeklíč | sanskrt

Sanskrt je starodávný jazyk, který odemyká zapomenuté obzory, připomíná DUCHOVNÍ ROZMĚR všech bytostí a jejich původní moudrost.

MOUDROST, která se bohužel vytrácí. Zapomínáme totiž vnímat různé souvislosti a úrovně našeho BYTÍ JAKO JEDEN CELEK.

Proto se dnes sanskrt tak těžko překládá a možná proto jsme ho prohlásili za mrtvý jazyk. 
 

Je to ale velmi živý jazyk. Jeho studium zjemňuje naše vnímání, zklidňuje naši rozptýlenou mysl a otvírá nové dimenze. 
Vrací nás k pozornosti, k podstatě a může se stát nekonečnou meditací o smyslu našeho bytí.

bytí | jóga

Jóga je způsob bytí. 
Jóga je o plné POZORNOSTI a vnímání skutečnosti takové, jaká je
.

Jedině tak zůstáváme u podstaty, v opravdovosti. Jsme vyrovnaní, jsme spokojeni s tím, co je TADY a TEĎ. 
 

Pokud jsme však nepozorní, vstupují do našeho vnímání myšlenky a skutečnost zkreslí.

Už nevnímáme to, co doopravdy je, ale to, po čem toužíme, čeho se bojíme, rodí se důležitost. 

Nastupuje neklid a věčná neuspokojivost. Potřebujeme stále někam směřovat, něco poměřovat, něčeho dosahovat.

Z toho marnivého kolotoče lze však kdykoliv vystoupit.

Stačí jen opět kultivovat svoji pozornost, která nás udržuje v přítomném okamžiku, v souladu se sebou samotným i s celkem.

To je vyrovnané bytí v JEDNOTĚ.

To je nejvyšší moudrost. 

To je opravdová jóga.

Jóga jen jen JEDNA.


Inspirováno Pataňdžaliho Jóga sútrami, Jiddu Krishnamurtim, pobytem ve tmě a životem.

 

eva šafránková

Tibetské mísy mě učí NASLOUCHAT

a vracet se do přítomného okamžiku.

Astrologie mě učí POZOROVAT

a dívat se na věci z nadhledu.

Sanskrt mě učí,
že TO podstatné je neměřitelné

a že VŠE je JEDNO.

 

děkuji, ozvu se :)

bottom of page