top of page

 

 

 

Odkládám sem výklady starodávných sanskrtských textů.

Přála bych si totiž, aby je lidé nevnímali jen jako nějaké zastaralé náboženské texty,
ale aby poznali, že mohou promlouvat ke komukoliv i v dnešní době. 
Jejich moudrost je totiž neomezena místem i časem.


Texty překládám přímo z originálu a jsou doplněny o vlastní úvahy, které dále rozvádí jednotlivé verše do větší hloubky.

Mohou dobře posloužit ke studiu (originál je přepsán latinkou, následuje doslovný překlad, volnější výklad a nakonec slovíčka).

A mohou být také inspirací všem, kteří mají upřímný zájem POROZUMĚT SVÉMU BYTÍ.
Kéž slouží k pochopení toho, CO JE TO OPRAVDOVÁ JÓGA a jak byla původně vykládána.

bottom of page