top of page

Co je to ta jóga?


Každý si dnes nejspíše představí nějakou jógovou pozici, která se v sanskrtu nazývá ásana.


Toto mystické slovo pak v mnoha lidech vyvolává touhu, vracet se na jógovou podložku, kde se snaží zdokonalovat své tělo ve složitých pozicích. Pak jsou tu jiní, kteří se naopak vrací k nekonečnému sezení v meditační pozici někde v ústraní, poháněni touhou dosáhnout osvícení.


Obojí se však děje pouze na podložce, mimo běžné bytí, a tak v každodenních situacích, přes všechno naše úsilí, ztrácíme pevnou půdu pod nohama a vysněný klid na duši.


Co když si ale vyložíme slovo ásana na trochu jiné úrovni? Sám Pataňdžali nepopisuje v celých Jógasútrách žádná pravidla, jak by měla nějaká konkrétní fyzická pozice vypadat. Slovo ásana rozvádí pouze v sútře 2.46, kde zmiňuje, že by měla být stabilní a zároveň uvolněná.


Ásana je odvozena od kořene ās- (sedět). Může tedy také znamenat "zaujmutí pozice ve svém nitru", "usazení se ve své opravdovosti".


To lze provádět kdykoliv a kdekoliv, tento význam v sobě nenese žádná omezení. Toto usazení posiluje vnitřní klid, zároveň není podmíněno vnějšími okolnostmi. To je klid v pohybu. To je vyrovnané a svobodné bytí. Takové bytí nemůže nikdo a nic ovlivnit. Také Vjása ve svých komentářích k Jógasútrám sděluje hned úvodní větou, že "jóga je samádhi." (Samádhi lze přeložit jako naprostá vyrovnanost.)


Místo toho si ale většina z nás raději mylně buduje pevnou pozici tam venku, ve společnosti.


Vydáváme se na cestu za úspěchem, předháníme se v tom, kolik toho nahromadíme a plníme očekávání druhých lidí. Myslíme si, že tím získáme nějaké jistoty, ale nakonec nás dokáže rozhodit úplná maličkost.


Jak smutné, že jóga nezůstala součástí našich životů a že k ní dnes vzhlížíme jako k nějaké nepřístupné východní filosofii, která je údajně o tvrdé disciplíně, asketismu nebo dokonce celibátu. Jóga však rozhodně není o usilování, je naopak o zjemňování, také není o nějakém tajném vědění, je především o uvědomování si sebe sama.


Uvědomování si, že vnitřní klid je to nejcennější, co máme a dovolit si ho může každý z nás.


Jóga je tedy aktuální dnes stejně tak jako byla před 2 tisíci lety. Jóga je pro všechny bytosti bez rozdílu.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page