top of page

2.6 Vlastní důležitost vzniká...


Vlastní důležitost vzniká ztotožněním se pozorovatele s představou, která slouží publiku, ale neodpovídá jeho přirozenosti.


Často si o sobě vytvoříme obraz, který pak ve společnosti vystavujeme na odiv a očekáváme uznání. Máme pocit, že se od druhých nějak odlišujeme, poměřujeme se a předstíráme něco, co ve skutečnosti vůbec nejsme. Za svoji přirozenost se stydíme. Toužíme být někým jiným.दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ २.६॥

dṛ(h)g-darśana-śaktyo(h)r-eka-ātmat(a)-e(i)va-asmitā ॥ 2.6 (Když) vidoucího síla a toho viděného síla jako jedné podstaty (je chápána), (to je) důležitost. Vlastní důležitost vzniká ztotožněním se pozorovatele s představou, která slouží publiku, ale neodpovídá jeho přirozenosti.Pokud nevnímáme rozdíl mezí tím, kdo se dívá dṛg a tím, co je viděno darśana, považujeme to za totožné. Jenže do toho procesu vstupují často různé pobídky, které skutečnost zkreslují. My si toho ale nevšimneme a předpokládáme, že to námi viděné je opravdové. Tyto představy pak usilovně obhajujeme. Tím jen posilujeme naši důležitost, asmitā.


Důležitost pro nás není přirozená, a tak se můžeme přistihnout, že když se nikdo nedívá, dovolíme si konečně být zase sami sebou. Je to úleva. Jenže důležitost se bojí být o samotě, má strach, být třeba jen na chvíli nikým, je silně závislá na hodnocení druhých lidí. Žene nás zpět do hry. Tím ale vzniká velký nesoulad mezí tím, kdo doopravdy jsme a jak se snažíme vypadat. Pokud nás to tíží, začneme se litovat, že nám nikdo nerozumí.


Obraz si s oblibou tvoříme nejen sami o sobě, ale také o druhých. Přestáváme jim opravdově naslouchat a posuzujeme je podle našich nálad nebo dokonce názorů jiných lidí. Naše představy jsou pro nás důležitější, podstata nás nezajímá.


Přitom kdybychom byli pozorní, možná bychom konečně pochopili, jak si jsme všichni podobní. Možná bychom pak měli daleko větší pochopení pro ostatní, měli bychom s druhými daleko větší soucit.


__________ दृग् / दृश् (m) dṛg - ten rozhodný, mocný, ten pozorující, दर्शन- (n) darśana - to viděné, podívaná, představa, शक्ति- (f) śakti / śaktyoḥ (Gen.Duál) - síla, energie, एक eka - to samé, totožné, to jedno, आत्मता- (f) ātmatā - podstata, esence, इव iva - jako, अस्मिता- (f) asmitā - jáství, vlastní důležitost, vztahování směrem k sobě, sobeckost
Opmerkingen


bottom of page