top of page

2.5 Nevědomostí je, když ...


Nevědomostí je, když pomíjivé získává větší váhu než to věčné a trvalý klid je nahrazován krátkodobým potěšením, když nečisté je uctíváno jako posvátné a nevinné je zesměšňováno, když nespokojenost vede k honbě za úspěchem a vlastní štěstí má přednost před společným blahobytím, když důležitost vyžene pravé já a přirozená podstata bytí už nikoho nezajímá.


Nevědomost, avidyá, je první z pěti příčin utrpení, které Pataňdžali zmiňuje v druhé kapitole Jógasúter. V čím větší nevědomosti žijeme, tím méně jsme schopni rozlišit skutečnost od iluze. Vše se zdá být složité, jsme zahlcováni protichůdnými informacemi, až se v tom chaosu nadobro ztrácíme. Hromadíme věci a přehlížíme to podstatné.


Bezmyšlenkovitě přijímáme, co je nám nabízeno, často stačí, že je to pro nás zdánlivě nějak výhodné. Přitom si neuvědomujeme, jak nás nevědomost omezuje, co všechno nakonec z nepozornosti a naší pohodlnosti obětujeme. Přestaneme vnímat souvislosti, uctíváme slepě opačné hodnoty, protože to tak dělá každý.अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ २.५॥

anitya-aśuci-duḥkha-anātmasu nitya-śuci-sukha-ātma-khyāti(ḥ)r-avidyā ॥ 2.5

Nevěčné (jako) věčné, nečisté (jako) čisté, neštěstí (jako) štěstí, nepodstatné (jako) podstatné, (tak) nesprávné hodnoty) uznává nevědomost. Nevědomostí je, když pomíjivé získává větší váhu než to věčné a trvalý klid je nahrazován krátkodobým potěšením, když nečisté je uctíváno jako posvátné a nevinné je zesměšňováno, když nespokojenost vede k honbě za úspěchem a vlastní štěstí má přednost před společným blahobytím, když důležitost vyžene pravé já a přirozená podstata bytí už nikoho nezajímá.Nevědomost je živena klamem a domněnkami. To jsou dvě z pěti pobídek, které rozptylují naši pozornost. Klam podstatu upravuje do líbivé podoby, často ji zcela překroutí. Domněnka už nemá s podstatou vůbec nic společného. Přesto obojí častým opakováním získává na důležitosti a může se stát všeobecně uznávanou pravdou. To rozvádí sútry 1.8 a 1.9.


Tato sútra je také pěkným příkladem toho, jaký rozměr slova v sanskrtu mohou mít. Někdy je opravdu těžké překládat je pouze jedním českým výrazem. Jejich hloubka by vůbec nevyzněla.


__________

a-/nitya - ne-/věčný, pomíjivý/trvalý, krátkodobý/dlouhodobý, a-/śuci - ne-/čistý, ne-/posvátný, vinný/nevinný, duḥkha/ sukha - ne-/štěstí, ne-/spokojenost, ne-/úspěch, an-/ātman / anātmasu - ne-/přirozenost, ne-/podstata, důležitost/být sám sebou, khyāti - uznávat, uctívat, pojmenovat, nazývat, avidyā - nevědomost
bottom of page