top of page

1.2 Jóga je o pozornosti, která nepodléhá pobídkám.


Pokud jsme pozorní, pozorujeme nezaujatě skutečnost takovou, jaká je. Jsme vyrovnaní a pobídky se nás netýkají. V nepozornosti se nás však pobídky zmocní a vedou nás do iluze.योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १.२॥

yoga(ḥ)ś-citta-vṛtti-nirodhaḥ ॥ 1.2॥ Jóga (je) pozornost pobídkám nepodléhající.

Jóga je o pozornosti, která nepodléhá pobídkám.


Pataňdžali prozrazuje hned v druhé sútře, co je podstatou jógy. Zmiňuje dva zásadní pojmy. Slovo citta překládám jako pozornost, ta je ve své přirozenosti klidná. Pak jsou tu vṛtti, které překládám jako pobídky, protože je to něco, co nás pobízí k neklidu.


Pobídkou může být myšlenka nebo smyslový vjem, které způsobí, že mysl a tělesné orgány přestávají fungovat ze své přirozené podstaty a musí se zabývat uspokojováním v iluzi. Tím se vzdalujeme od naší opravdovosti, pohání nás totiž touha, strach a vlastní důležitost. Lpíme na pomíjivých věcech. Nevědomost nám však brání to rozpoznat. Vzniká nesoulad, dualita, začarovaný kruh věčné neuspokojivosti.


Slovo nirodha překládám jako nepodlehnutí. Pobídky totiž můžeme s nezájmem pozorovat, ale nemusíme se jich účastnit, nenecháme se jimi svézt.


Není vůbec nutné, pobídky nějak kontrolovat, ovládat nebo s nimi snad bojovat. Jakýkoliv tlak by vyvolal jen další nesoulad. Stačí se jen jemně vracet zas a znovu k naší pozornosti, ta nás bezpečně udržuje v přítomném okamžiku, v opravdovém bytí tady a teď.


__________ yoga - jóga jako způsob bytí, vyrovnané bytí v jednotě, v souladu se sebou i s celkem, napojení se na TO v nás, co pozemské bytí přesahuje, citta - pozornost vnímající skutečnost takovou jaká je, vṛtti - pobídka, dávající do pohybu, uvádějící do neklidu, odvádějící od přirozené podstaty, svádějící do iluze, nirodha - nepodlehnutí, nenechat se ovládnout, nepřipustit
bottom of page