top of page

1.2 Jóga je o pozornosti, která nepodléhá pobídkám.


Pokud jsme pozorní, pozorujeme nezaujatě skutečnost takovou, jaká je. Jsme vyrovnaní a tak se nás žádné pobídky netýkají. V nepozornosti nás však lákavé pobídky začnou rozptylovat, až se nás nadobro zmocní a odvedou nás do iluze.योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ १.२॥

yoga(ḥ)ś-citta-vṛtti-nirodhaḥ ॥ 1.2॥ Jóga (je) pozornost pobídkám nepodléhající.

Jóga je o pozornosti, která nepodléhá pobídkám.


Pataňdžali prozrazuje hned v druhé sútře, co je podstatou celé jógy neboli vyrovnaného

a spokojeného bytí. Vše vysvětluje skrze dva zásadní pojmy. Slovo citta překládám jako pozornost, ta je ve své přirozenosti klidná. Pak jsou tu vṛtti, které překládám jako pobídky, protože je to něco, co nás vede do neklidu.


Pobídkou může být myšlenka nebo smyslový vjem, které způsobí, že mysl a tělesné orgány přestávají fungovat ze své přirozené podstaty a musí se zabývat uspokojováním v iluzi ve službách pobídky. Tím se vzdalujeme od naší přirozenosti. Najednou nás pohání touha, strach nebo vlastní důležitost. Lpíme na pomíjivých věcech. Nevědomost nám však brání to rozpoznat. Vzniká nesoulad mezi tím, kdo jsme a kým chceme být, mezi tím, co pozorujeme a co chceme nebo nechceme vidět. Tak vzniká dualita, začarovaný kruh věčné neuspokojivosti.


Slovo nirodha překládám jako nepodlehnutí. Pobídky nás obklopují všude a neustále, nikam se před nimi neschováme. Můžeme je s nezájmem jen pozorovat, pokud se jimi nenecháme svézt, nemají nad námi žádnou moc.


A tak není vůbec nutné, pobídky nějak kontrolovat, ovládat nebo s nimi snad bojovat. Jakýkoliv tlak by vyvolal jen další nesoulad. Stačí se jen jemně vracet zas a znovu k naší pozornosti, která nás bezpečně udržuje v přítomném okamžiku, v opravdovém bytí tady

a teď.


__________ योग- (m) yoga - jóga jako způsob bytí, vyrovnané bytí v jednotě, v souladu se sebou i s celkem, napojení se na TO v nás, co pozemské bytí přesahuje, चित्त- (n) citta - pozornost vnímající skutečnost takovou jaká je, वृत्ति- (f) vṛtti - pobídka, dávající do pohybu, uvádějící do neklidu, odvádějící od přirozené podstaty, svádějící do iluze, निरोध- (m) nirodha - nepodlehnutí, nenechat se ovládnout, nepřipustit
Comments


bottom of page